splatnost poplatků

Upozornění – splatnost všech poplatků v obci Dasnice je 30. 6. 2018.