Program 5. zasedání zastupitelstva

Dne 27. 5. 2016 byl na elektronickou úřední desku vložen program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje