pozvánka na ZO

Dne 3. 4. 2017 vložena na úřední desku pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná dne 11. 4. 2017 v 17.15 hodin.