pozvánka na ZO

27. 1. 2020 od 16.30 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dasnicích se koná veřejné zasedání Zastupitelstva obce.