Pozvánka na ZO

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce konané dne 27. 12. 2017 od 16,00 hod. na OU v Dasnicích.