PF 2024

Zastupitelstvo obce Dasnice přeje všem svým občanům spokojené prožití svátků vánočních a pevné zdraví do roku 2024.