oznámení

7. 11. 2016  bylo do dokumentů přidáno oznámení :V zimním období bude prováděno kácení dřevin v břehovém porostu vodního toku Ohře v k. ú. Dasnice, ř. km 214,155 – 215,210.