Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev kraje

Dne 20. 9. 2016 zveřejněno na úřední desce oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev kraje