Opatření obecné povahy

16. 5. 2016 bylo na úřední desku vyvěšeno OPATŔENÍ OBECNÉ POVAHY – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad