Omezení provozu dětského hřiště

Omezení provozu dětského hřiště

Obec Dasnice získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výměnu centrálního herního prvku.

Projekt bude realizován v průběhu měsíce srpna a z tohoto důvodu bude omezen provoz dětského hřiště.