Zpětný odběr pneumatiky

Od 1. února 2023 můžete bezplatně odevzdat pneumatiky ve sběrném dvoře společnosti SOTES Sokolov s. r. o.