obnova operátu

Dne 24. 1. 2022 bude  zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.