návrh závěrečného účtu

23. 5. 2017 zveřejněn na úřední desce návrh závěrečného účtu obce Dasnice za rok 2016.