Místní poplatky na rok 2021

Místní poplatky na rok 2021

Poplatek za odpady je ve výši 600,- Kč na osobu/rok, jeho splatnost do 30. června 2021.

Poplatek za psa je ve výši 100,-Kč, jeho splatnost do 30. června 2021. Vzhledem k současné situaci upřednostňujte platbu převodem na účet č. 5920391/0100 jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo číslo evidenční té nemovitosti, za kterou platíte a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.