kotlíkové dotace

V pátek 10. 5. 2019 od 16.30 hod. se koná na OÚ Dasnice informační setkání na téma KOTLÍKOVÉ DOTACE – 3. VÝZVA, KOTLÍKOVÉ PŮJČKY.