kotlíkové dotace

Příjem žádostí o kotlíkové dotace nízkopříjmové domácnosti v Karlovarském kraji do 31. 8. 2022.