knihovna

Do dokumentů byla přidána pozvánka do knihovny v Dasnicích k nahlédnutí do kronik a prohlídce historických fotografií obce Dasnice.