Jednorázový příspěvek pro prvňáčky

Rodičům dětí, kteří zahajují v r. 2023 povinnou školní docházku, bude na Obecním úřadě vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 800,- Kč.