informace

Byl nalezen svazek klíčů, které jsou uloženy na Obecním úřadě v Dasnicích.