Informace o projektu financovaného z ESF

Dne 14. 6. 2016 byla v záložce dokumenty zveřejněna informace o projektu financovaném z ESF – veřejně prospěšné práce