hromadná výzva

Hromadná výzva občanům k neoprávněnému užívání obecních pozemků

– dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vyzýváme všechny občany, kteří neoprávněně užívají obecní pozemky, aby se dostavili na obecní úřad Dasnice k dořešení, popřípadě zaslali žádost, ve které sdělí zastupitelstvu obce Dasnice, jakým způsobem budou chtít užívání pozemku zlegalizovat. Žádost bude projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Jedná se o pozemky, které spadají do vlastnictví obce Dasnice a jsou zastavěny plotem či stavbou.