Dražební vyhláška

Dne 13. 4. 2016 byly vyvěšena na elektronickou úřední desku dražební vyhlášky č. 680/LIC/D1/0116 a č. 679/LIC/D1/0116.