Dne 29. 8. 2016 vložen program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 8. 9. 2016

Dne 29. 8. 2016 vložen  na úřední desku program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 8. 9. 2016.