Čištění řeky Ohře

Dobrovolníci, kteří mají zájem o registraci na akci Čištění Ohře 2020, která se letos uskuteční 4. 4. 2020, nechť se přihlásí: osobně v podatelně Obecního úřadu Dasnice, telefonicky na tel. čísle 359 574 078 nebo e-mailem: obec@dasnice.cz. Termín přihlášení:nejpozději do 17. 2. 2020.