čištění Ohře

Dobrovolníci z obce Dasnice, kteří mají zájem se podílet při čištění řeky Ohře (6. 4. 2019 od 9:00 hod.), nechť se přihlásí na OÚ Dasnice nejpozději do 29. března 2019 (kvůli počtu ochranných pomůcek, pytlů a svačin).