Čištění Ohře

Dobrovolníci, kteří mají zájem o registraci na akci Čištění Ohře 2023, která se letos uskuteční 15. 4. 2023, nechť se přihlásí: osobně na Obecním úřadě Dasnice nebo telefonicky na tel. čísle:  773 245 556 nebo e-mailem: obec@dasnice.cz. Termín přihlášení: nejpozději do 28. 2. 2023.