čarodějnice

V úterý 30 . dubna 2019 se koná Pálení čarodějnic a stavění máje. 18:00 sraz čarodějnic a čarodějů u Obecního úřadu v Dasnicích – průvod projde obcí – 18:30 stavění máje u Hostince u bobra – zábavný program pro děti – vystoupení čarodějnic – zapálení tradičního ohně, upálení čarodějnice – opékání buřtů – posezení u táboráku s kytarou – hlídání májky do ranních hodin.