Dne 21. 6. 2017 zveřejněn na úřední desce záměr č. 3/2017 o pronájmu nebytových prostor v objektu OU.