Dne 11. 4. 2017 na úřední desce uveřejněna pozvánka k zápisu do 1 třídy ZŠ Bukovany.