záměr prodeje

Dne 17. 8. 2016 vložen na stránky záměr prodat část pozemku 335/1 k. ú. Dasnice