Záměr prodeje nepotřebného majetku

Byl zveřejněn záměr prodeje nepotřebného majetku.