ÚP

Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednání – II. v pořadí upraveného a posouzeneho návrhu územního plánu Dasnice s jeho odborným výkladem (publikováno 22. 11. 2017)

Informace

  •  V současné době je v rámci řízení (II. opakovaného veřejného projednání) v souvislosti s § 53 odst. 2 a dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn Návrh Územního plánu Dasnice včetně formulářů pro připomínky a námitky. Lhůta pro podání námitek, připomínek a stanovisek je do 15.01.2018 K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Formulář – Námitka (publikováno 22. 11. 2017)

Formulář – Připomínka (publikováno 22. 11. 2017)

grafická část

NÁVRH

 1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

2_Hlavni_vykres

3_Vykres_VPS_a_VPO

4_Vykres_koncepce_usporadani_krajiny

5_Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury

NÁVRH A ČÁST ODŮVODNĚNÍ

1_Koordinacni_vykres

2_sirsi_vztahy

3_Vykres_predpokladanych_zaboru_zpf

A1_Krajina_USES

A2_Krajina_struktura_krajiny,jeji_uzivani_a_ochrana

B_Dopravni_reseni

C1_Vodni_hospodarstvi_zasobovani_vodou

C2_Vodni_hospodarstvi_odkanalizovani

D1_Zasobovani_enargiemi_elektrorozvody_spoje

D2_Zasobovani_energiemi_plyn,teplo


textová část

ÚP Dasnice_text_10_2017

ZPF_Dasnice

tab.č.4

tab.č.3

tab.č.2

tab.č.1