Informace z obecního úřadu

Bioodpad – informace pro občany (publikováno 2. 11. 2018)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Svůra r. 1984 (publikováno 25. 10. 2018)

žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 10. 2018 (publikováno 22. 10. 2018)

Informace pro občany – korespondence pro občany, hlášené na úřední adrese (publikováno 21. 9. 2018)

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dasnice za rok 2018 (publikováno 28. 8. 2018)

Veřejná vyhláška zrušení TP  5/2018 (publikováno 31. 7. 2018)

Obecné podmínky k zabezpečení ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (publikováno 30. 7. 2018)

Veřejná vyhláška zrušení TP 3/2018 (publikováno 23. 7.2018)

Veřejná vyhláška zrušení TP 2/2018 (publikováno 16. 7. 2018)

Připomínky k autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji (publikováno 29. 6. 2018)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (publikováno 5. 6. 2018)

Svoz komunálního odpadu červen – srpen 2018 (publikováno 29. 5. 2018)

žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 5. 2018 (publikováno 23. 5. 2018)

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dasnice (publikováno 17. 4. 2018)

Žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 27. 3. 2018. pdf (publikováno 27. 3. 2018)

Veřejná vyhláška – oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Dasnice (publikováno 5. 3. 2018)

Veřejná vyhláška zrušení trvalého pobytu Kolda (publikováno 19. 1. 2018)

Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce v roce 2018 (publikováno 10. 1. 2018)

Výroční zpráva obce dle zákona 106-1999 Sb. za rok 2017 (publikováno 10. 1. 2018)

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními se způsobem jejich provedení (publikováno 10. 1. 2018)