Informace z obecního úřadu

Pozvánka – Adventní setkání u betléma a rozsvícení vánočního stromku(publikováno 21.11.2017)

Pozvánka – harmoniky 30. 11. 2017 (publikováno 21.11.2017)

Pozvánka na slavnostní otevření zmodernizovaného a rozšířeného dětského hřiště  

Veřejná vyhláška zrušení trvalého pobytu 5/2017 (publikováno 16. 10. 2017)

Informace o projednání výsledků kontroly MV ČR, včetně sdělení o způsobu nápravy a přijetí opatření k zamezení opakování nezákonných postupů (publikováno 19. 9. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení a místě uložení písemnosti  (publikováno 19. 7. 2017)

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28. 7. 2017 (publikováno 10. 7. 2017)

Žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 15.6.2017  (publikováno 15. 6. 2017)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje – KK 01311/2017 (publikováno 22. 5. 2017)

Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy (publikováno 2. 5. 2017)

Veřejná vyhláška-Oznámení opakované veřejné projednání ÚP Dasnice (publikováno 27. 4. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení a možnost převzít písemnost (publikováno 10. 4. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení a možnost převzít písemnost (publikováno 10. 4. 2017)

Sazebník cen za poskytované služby obecního úřadu Dasnice (publikováno 2. 1. 2017)

Žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 3. 2017 (publikováno 22. 3. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení a možnosti převzetí písemností (publikováno 14. 3. 2017)

Žádost dle zákona č. 106-1999 S.b. 22. 2. 2017 (publikováno 22. 2. 2017)

Výroční zpráva obce dle zákona 106-1999 Sb. za rok 2016 (publikováno 16. 1. 2017)