Informace z jiných úřadů

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 66595_2017-MZE-16212 (publikováno 8. 11. 2017)

Dražební vyhláška SBD – elektronická dražba (1 kolo)-2017-10-20-11-03-47 (publikováno 23. 10. 2017)

program_zast_171101_mim (publikováno 18. 10. 2017)

Kácení dřevin rostoucí mimo les ve vegetačním klidu rok 2017 a 2018 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (publikováno 18. 9. 2017)

program_zast_170907 (publikováno 29. 8. 2017)

Protokol o kontrole samostatné působnosti provedené u obce Dasnice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (publikováno 28. 8. 2017)

Veřejná vyhláška oznámení konání veřejného projednání ZURKK (publikováno 2. 8. 2017)

Program 5 zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konané dne 26. 7. 2017  (publikováno 12. 7. 2017)

Program_zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 17. 6. 2017  (publikováno 9. 6. 2017)

Informace pro žadatele o kotlíkovou dotaci – 2. (jarní výzva) (publikováno 28. 4. 2017)

Veřejná vyhláška-Oznámení opakované veřejné projednání ÚP Dasnice (publikováno 27. 4. 2017)

Formulář – Připomínka (publikováno 27. 4. 2017)

Formulář – Námitka (publikováno 27. 4. 2017)

Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2017 (publikováno 26. 4. 2017)

kotlíková dotace (publikováno 12. 4. 2017)

Zápis do 1 třídy ZŠ Bukovany (publikováno 11. 4. 2017)

Program_zastupitelstvo Karlovarského kraje 20. 4. 2017 (publikováno 5. 4. 2017)

Veřejná vyhláška 23293-2017-OD-LATO (publikováno 29. 3. 2017)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (publikováno 27. 3. 2017)

Zápis do 1. tříd (publikováno 22. 3. 2017)

Program_zasedání ZKK 23. 2. 2017 (publikováno 8. 2. 2017)

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy provozu na pozemních komunikacích (publikováno 9. 1. 2017)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-SUP 94163-2016-VEKO (publikováno 4. 1. 2017)