akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2017


Leden 2017

Tříkrálová sbírka – 6., 7. ledna 2017 (pátek, sobota)

Divoká jízda na čemkoliv – 15. ledna 2017 (neděle)

Den plný her – turnaj ve stolním tenisu – 28. ledna 2017 (sobota)

Harmonika pro seniory – 26. ledna 2017 (čtvrtek)

Únor 2017

Masopust – průvod 18. února 2017, 14:00 h (sobota) + masopustní zábava

Harmonika pro seniory – 23. února 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Březen 2017

Měsíc knihy – slavnostní odhalení knihobudky 11. března 2017,  15:00 h (sobota)

Den země – úklid obce a okolí 18. března 2017, 10:00 h (sobota)

Velikonoční tvoření – každé úterky od 18:00 h v pavilonu knihovny

Harmonika pro seniory – 30. března 2017, 18:00 h (čtvrtek)

MDŽ – divadlo Cheb 31. března 2017 (pátek)

Duben 2017

Čištění řeky Ohře – 8. dubna 2017 (sobota)

Prodejní výstava – 9. dubna 2017 (neděle)

Velikonoční tvoření – každé úterý před velikonocemi od 18:00 h v pavilonu knihovny

Velikonoční zábava – 16. dubna 2017, 20:00 h (neděle)

Pálení čarodějnic – 30. dubna 2017 (neděle)

Květen 2017

Harmonika pro seniory – 4. května 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Volejbal, nohejbal pro dospělé – 8. května 2017, 17:00 h (pondělí)

Koloběžky a kola pro děti – 8. května 2017, 14:00 h (pondělí)

Harmonika pro seniory – 25. května 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Kácení máje – 27. května 2017 (sobota)

Červen 2017

Dětský den – 3. června 2017, 8:00 h (sobota)

Hurá prázdniny – 23. června, 16:00 h (pátek)

Harmonika pro seniory – 29. června 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Červenec 2017

Harmonika pro seniory – 27. července 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Srpen 2017

Loučení s prázdninami – 25. srpna 2017,  17:30 h (pátek)

Harmonika pro seniory – 31. srpna 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Září 2017

Jednodenní plavba po Ohři – 2. září 2017, 12:00 h (sobota)

Sportovní utkání – 23. září 2017, 16:00 h (sobota)

Harmonika pro seniory – 28. září 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Říjen 2017

Tvoření nejen pro ženy – od 3. října každé úterý od 18:00 h na obecním úřadě

Drakiáda – 20. října, 16:00 h (pátek)

Slavnostní otevření hřiště – 25. října, 16:00 h (středa)

Harmonika pro seniory – 26. října 2017, 18:00 h (čtvrtek)

Halloween – dlabání dýní – 30. října, 16:00 h (pondělí)

Listopad 2017

Beseda pro seniory – 8. listopadu, 15:30 h (středa)

Pečení vánočního cukroví – od 7. lsitopadu každé úterky od 18:00 h v pavilonu knihovny

Návštěva vánočního domu K. Vary – 26. listopadu (neděle)

Harmonika pro seniory – 30. listopadu, 18:00 h (čtvrtek)

Prosinec 2017

Adventní setkání – 3. prosince 2017, 16:00 h (neděle)

Mikuláška besídka, mikulášská zábava – 9. prosince 2017 (sobota)

Posezení pro seniory ke konci roku – 28. prosince 2017

Plán akcí je orientační. Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského  života v obci.


Služby v obci

Očkování psů 1x ročně

Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

Kadeřnice

Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h

Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (3x kontejner na plast, 2x papír, 2x sklo, 2 x bioodpad, 1 x textil)

Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)

Posilovna

Autobus, vlak – doprava

Vítání občánků


Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u domu P. Prokopové

Kroužek dovedných rukou – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25