akce

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE – ROK 2018


Leden 2018

Tříkrálová sbírka – 5. , 6. ledna 2018 (pátek, sobota)

Den plný her – turnaj ve stolním tenisu – 20. ledna 2018 (sobota)

Harmonika pro seniory – 25. ledna 2018 (čtvrtek)

Únor 2018

Masopust – průvod 3. února 2018, 14:00 h (sobota)

Harmonika pro seniory – 22. února 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Březen 2018

MDŽ – rozmazlení pro ženy –  10. března 2018, 14:00 h (sobota)

Harmonika pro seniory – 29. března 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Duben 2018

Brána recyklace –  výstava na sále hostince od 4. 4. 2018 – 30. 4. 2018

Čištění řeky Ohře – 7. dubna 2018 9:30 h (sobota)

Úklid obce – 7. dubna 2018 (sobota)

Harmonika pro seniory – 26. dubna 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Pálení čarodějnic – 30. dubna 2018 (pondělí)

Květen 2018

Harmonika pro seniory – 31. května 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Červen 2018

Kácení máje – 2. června 2018, 15:30 h (sobota)

Dětský den – výlet Sokolov, TOP GUN Laser Game, 9. června 2018 (sobota)

Harmonika pro seniory – 28. června 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Červenec 2018

Harmonika pro seniory – 26. července 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Srpen 2018

Neckyáda – 1. září 2018 (sobota), 14:00 h

Harmonika pro seniory – 30. srpna 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Září 2018

Výlet Litoměřice – 15. září (sobota), odjezd v 8:00 h z autobusové zastávky

Harmonika pro seniory – 27. září 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Říjen 2018

Harmonika pro seniory – 25. října 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Halloweenská party – 29. října 2018, 16:00 h (pondělí)

Listopad 2018

Harmoniky pro seniory – 29. listopadu 2018, 18:00 h (čtvrtek)

Prosinec 2018

Adventní setkání – 2. prosince 2018 (neděle)

Mikulášská besídka – 15. prosince 2018 (sobota)

Posezení pro seniory k závěru roku – 27. 12. 2018 (čtvrtek)

Krmení zvířátek

Plán akcí je orientační. Za obec organizuje výbor pro rozvoj kulturního, sportovního a společenského  života v obci.


Služby v obci

Očkování psů 1x ročně

Svoz nebezpečného odpadu 2x ročně

Kadeřnice

Knihovna pro veřejnost každý čtvrtek od 16:45 – 18:45 h

Svoz tříděného odpadu, 2x sběrné místo (5x kontejner na plast, 2x papír, 2x sklo, 2 x bioodpad, 1 x textil)

Kontejner na objemný odpad (v areálu OÚ)

Posilovna

Autobus, vlak – doprava

Vítání občánků


Setkávání seniorů v hostinci u Bobra každý poslední čtvrtek v měsíci – harmonicky

Turistický kroužek (nejen pro děti) – každý pátek od 16:00 h, sraz u domu P. Prokopové

Kroužek dovedných rukou – každé pondělí od 16:00 h v pavilonu knihovny

 

 

 

25